Rekisteri- ja tietosuojaseloste

PesuKlubin osalta löydät sitä koskevan rekisteriselosteen täältä.

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

22.5.2018

Rekisterin ylläpitäjä

Ruskon Huoltokorjaamo
Palolankuja 3
90620 Oulu

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Sonja Heikkilä
Ruskon Huoltokorjaamo
Palolankuja 3
90620 Oulu
info@ruskonhuoltokorjaamo.fi
046 920 4040

Rekisterin nimi

Ruskon Huoltokorjaamon asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään asiakkassuhteen yhteydenpitoon työn suunnittelun osalta sekä toteutetun työn laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaasta vähintään nimi sekä mahdollisesti myös seuraavia tietoja: 

  • laskutusosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

lisäksi mahdollisesti

  • tietoja huollettavasta tai korjattavasta ajoneuvosta
  • työtilausten historiatietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään toimipisteessä, puhelimitse tai sähköpostilla tulleesta tarjouspyynnöstä, työtilauksesta tai muusta työtilausta koskevasta viestinnästä.

Rekisterin käyttö

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä laskutukseen, tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Rekisterin luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterin pitäjän tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta mikäli tällainen tarve tulisi se toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin säilytys

Rekisteriä säilytetään suomalaisella salasanasuojatulla tietokoneella sekä osittain kotimaisella verkkopalvelimella. Asiakasrekisteri on käytettävissä vain sillä henkilökunnalla, joka operoi tilauksia, työnohjausta ja laskutusta. Rekisteritiedot voivat olla myös teknisesti ylläpitäjän valtuuttaman teknisen tuen nähtävissä järjestelmässä, mutta tuki toimii rekisterinpitäjän valtuuttamana ja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän lukuun.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on pyynnöstä oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä rekisterissä säilytetään. Tietojen tarkistamiseksi käyttäjän tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Muuttaakseen omia tietojaan rekisterissä, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollista poistaa tiedot käyttäjärekisteristä lähettämällä poistopyynnön sähköpostilla tai lähettämällä allekirjoitetun pyynnön rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Mikäli loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Verkkosivuston evästeet

Yrityksen verkkosivustolla on käytössä myös evästiedostot, joilla järjestelmä yksilöi käyttäjän selaimen ja siten mahdollistaa sivuston eri toimintoja sivuston käyttäjälle, näitä ovat esim. tarjouspyyntökaavakkeen toiminnot sekä sivuston sisäänkirjautumistoiminnot. Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä, eli käytännössä Google Analytics -kävijäseurantaa, joka käyttää evästeitä sivuston kävijämäärien mittaamiseen. Lisäksi mahdolliset muut sivuston toiminnalliset lisäosat voivat käyttää evästetiedostoja, näitä lisäosia ovat normaalisti erilaiset sosiaalisen median sovellukset. Evästetiedostoja käsitellään täysin automaattisesti palvelimella, eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan niistä sivuston yksittäistä käyttäjää.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan estää omassa Internet-selaimessaan evästeiden käytön, mutta tuolloin emme voi varmistaa että sivuston toiminnot ovat käyttäjän käytettävissä. Evästetiedostot käyttäjä voi myös tyhjentää itse evästetiedostot selaimestaan käyttämänsä Internet-selaimen ohjeiden mukaisesti.